Közgyűlés hatáskörében eljárva hozott polgármesteri előterjesztések 2021

Nyílt előterjesztések
 
 
1./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
pdf MEGTEKINTÉS (122 KB)
 
2./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
pdf MEGTEKINTÉS (95 KB)
 
3./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Süni és a Nyuszi Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (82 KB)
 
4./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (9 terület - egyszerűsített eljárás)
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.68 MB)
 
5./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2018.(IX.6.) számú határozatával jóváhagyott településrendezési szerződés megszüntetésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (106 KB)
 
6./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
pdf MEGTEKINTÉS (393 KB)
 
7./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kazánházi technológiák NYÍRTÁVHŐ Kft. részére történő átadásának jóváhagyására
 
pdf MEGTEKINTÉS (104 KB)
 
8./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának módosítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (229 KB)
 
9./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 9. számú Micimackó Bölcsődében a Zsebibaba és a Mókuska Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (87 KB)
 
10./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.64 MB)
 
11./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
pdf MEGTEKINTÉS (128 KB)
 
12./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (78 KB)
 
13./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (83 KB)
 
14./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.59 MB)
 
15./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2022-2023-2024. évekre
 
pdf MEGTEKINTÉS (341 KB)
 
16./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a helyi önszerveződő közösségek 2020. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
pdf MEGTEKINTÉS (969 KB)
 
17./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez - A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
pdf MEGTEKINTÉS (580 KB)
 
18./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (276 KB)
 
19./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a huszártelepi 8096/1 hrsz.-ú ingatlan (Kapuház) Nyíregyházi Egyházmegye részére történő haszonkölcsönbe adására
 
pdf MEGTEKINTÉS (138 KB)
 
20./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (357 KB)
 
21./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Pillangó és a Mókuska Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (88 KB)
 
22./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (104 KB)
 
23./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott természetbeni ellátási formákról szóló rendelet megalkotására
 
pdf MEGTEKINTÉS (210 KB)
 
24./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.59 MB)
 
25./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 7. számú Hóvirág Bölcsődében a Pillangó és a Napsugár Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (76 KB)
 
26./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről, elnevezések megerősítéséről és törléséről
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.14 MB)
 
27./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Agrárminisztérium 2021. évi a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására című pályázati kiírására benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (118 KB)
 
28./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Pillangó és a Mókuska Csoportban rendkívüli szünet meghosszabbításának elrendelésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (84 KB)
Zárt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyháza, külterület 01546; 01512/1; 01512/2; 01512/3; 01512/4; 01512/5 és 01512/6 hrsz.-ú magántulajdonban lévő termőföld ingatlanok Déli Ipari Park területének bővítése céljából történő megvásárlására
 
pdf MEGTEKINTÉS (295 KB)
 
2./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 173/2018.(X.18.) számú határozatának - az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről -  módosítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (94 KB)