Közgyűlés hatáskörében eljárva hozott polgármesteri előterjesztések 2021

Nyílt előterjesztések
 
 
1./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Süni és a Nyuszi Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (9 terület - egyszerűsített eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2018.(IX.6.) számú határozatával jóváhagyott településrendezési szerződés megszüntetésére
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kazánházi technológiák NYÍRTÁVHŐ Kft. részére történő átadásának jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 9. számú Micimackó Bölcsődében a Zsebibaba és a Mókuska Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2022-2023-2024. évekre
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a helyi önszerveződő közösségek 2020. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez - A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a huszártelepi 8096/1 hrsz.-ú ingatlan (Kapuház) Nyíregyházi Egyházmegye részére történő haszonkölcsönbe adására
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Pillangó és a Mókuska Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott természetbeni ellátási formákról szóló rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 7. számú Hóvirág Bölcsődében a Pillangó és a Napsugár Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről, elnevezések megerősítéséről és törléséről
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Agrárminisztérium 2021. évi a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására című pályázati kiírására benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Pillangó és a Mókuska Csoportban rendkívüli szünet meghosszabbításának elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a 747. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Árok utca 17. szám alatt található Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye udvarának fejlesztésére benyújtani kívánt pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a Városi Stadion területén megvalósuló fejlesztések jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2020.(II.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
35./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság működésének teljes körű felülvizsgálatára, racionalizálására
 
MEGTEKINTÉS
 
36./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 12. számú Babaház Bölcsődében az Eperke és a Katica Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
37./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
38./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
39./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez - A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés módosításának jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
40./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 16. számú Aprajafalva Bölcsődében az Alma és a Csiga Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
41./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IV./2020. - 9 terület egyszerűsített eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
42./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a 2021. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
MEGTEKINTÉS
 
43./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében működő idősek nappali ellátását nyújtó intézmények épületében nyújtott szolgáltatások szüneteltetésére
 
MEGTEKINTÉS
 
44./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez - A NVÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
45./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 12. számú Babaház Bölcsődében az Őzike és a Cica Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
46./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú (35130 j . közút) ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
 
MEGTEKINTÉS
 
47./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
48./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye átszervezésének véleményezésére
 
MEGTEKINTÉS
 
49./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium átszervezésének véleményezésére
 
MEGTEKINTÉS
 
50./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 12. számú Babaház Bölcsődében rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
51./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
52./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött megállapodások felülvizsgálatára
 
MEGTEKINTÉS
 
53./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú (4. sz. főút mentén lévő) ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
 
MEGTEKINTÉS
 
54./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott 22/2021.(II.18.) számú határozatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
55./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében a Katica és a Méhecske Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
56./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsődében rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
57./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a NVÍRSÉGVÍZ ZRT. részére támogatói okirat alapján történő pénzeszköz átadás ázsiós tőkeemeléssel
 
MEGTEKINTÉS
 
58./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK V./2021. – Nagykörút befejező szakasza)
 
MEGTEKINTÉS
 
59./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról, és a 27/2021.(II.25.) számú határozat módosításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
60./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
MEGTEKINTÉS
 
61./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Vörös Postakocsi Alapítvány és a Nyírség Könyvtár Alapítvány támogatására
 
MEGTEKINTÉS
 
62./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszerének Tér-Zene című pályázati kiírására benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
63./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázatra benyújtott pályázathoz a szükséges mértékű önerő biztosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
64./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a 2021. évi nyári napközis táborok megszervezésére
 
MEGTEKINTÉS
 
65./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
66./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013(II.15.) számú rendelet módosításának jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
67./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integráció és esélyegyenlőség elősegítését, valamint a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtott „Közösen a kiútért" című pályázati program megvalósítását segítő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság támogatására
 
MEGTEKINTÉS
 
68./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A „Nemzeti Összetartozás Emlékműve" című köztéri alkotás helyszínének és az emlékmű felállításának elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
69./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működő felnőtt háziorvosi nappali ügyelet megszüntetésére
 
MEGTEKINTÉS
 
70./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződések meghosszabbítására
 
MEGTEKINTÉS
 
71./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
72./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva - a Polgármesterhez - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
73./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról és a szükséges mértékű önerő biztosításáról szóló 57/2021.(IV.8) számú határozat módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
74./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
75./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
 
MEGTEKINTÉS
 
76./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
77./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötött munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
78./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza, Tiszavasvári út mentén lévő 31653/17 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására
 
MEGTEKINTÉS
 
79./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 
MEGTEKINTÉS
 
80./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez- a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
81./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
MEGTEKINTÉS
 
82./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
 
MEGTEKINTÉS
 
83./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
84./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK III./2021. – 2 terület - egyszerűsített eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
85./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK VII./2020. – 7 terület - egyszerűsített eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
86./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
MEGTEKINTÉS
 
87./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Törzs utca keleti oldala – 01878/4 hrsz.)
 
MEGTEKINTÉS
 
88./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Debreceni út- Kígyó utca sarok)
 
MEGTEKINTÉS
 
89./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Pazonyi úttól délre eső rész – Igrice-csatorna északi oldala- Törzs utca nyugati oldala által határolt tömb)
 
MEGTEKINTÉS
 
90./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK VI./2021. – 2 terület - teljes eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
91./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
MEGTEKINTÉS
 
92./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről és elnevezés megerősítéséről
 
MEGTEKINTÉS
 
93./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a COVID-árvák megsegítésére létrehozott Regőczi István Alapítvány részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével a 2021. és 2022. évben juttatandó támogatásokra
 
MEGTEKINTÉS
 
94./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IV./2020. – 9 területből visszamaradó 1 beavatkozási pont egyszerűsített eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
95./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza, 01878/4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
MEGTEKINTÉS
 
96./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza közigazgatási területén tervezett projekthelyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
MEGTEKINTÉS
 
97./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesteréhez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, 31552/1 hrsz-ú ingatlan)
 
MEGTEKINTÉS
 
98./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva -a Polgármesteréhez- A Nyíregyháza, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlan bérbe és üzemeltetésbe adására
 
MEGTEKINTÉS
 
99./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez - a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön szerződés, valamint közszolgáltatási szerződés és fenntartói megállapodás módosításának jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
100./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között létrejött, többször módosított, utoljára a közgyűlés 343/2016.(XII.15.) számú határozatának 2. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés 2. számú mellékletének módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
101./ Előterjesztés - Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Atlétikai Centrum NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére történő üzemeltetésbe adására
 
MEGTEKINTÉS
 
102./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
MEGTEKINTÉS
Zárt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyháza, külterület 01546; 01512/1; 01512/2; 01512/3; 01512/4; 01512/5 és 01512/6 hrsz.-ú magántulajdonban lévő termőföld ingatlanok Déli Ipari Park területének bővítése céljából történő megvásárlására
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 173/2018.(X.18.) számú határozatának - az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről -  módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára, továbbá intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára, továbbá intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
MEGTEKINTÉS