Polgármesteri előterjesztések

 
Polgármesteri előterjesztések
 
1./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Vörös Postakocsi Alapítvány és a Nyírség Könyvtár Alapítvány támogatására
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés - Polgármesterhez- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található Városi Piacok látogatási rendjének korlátozásáról szóló rendelet megalkotására
 
 MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 107/2019.(VI.27.) számú határozatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium átszervezésének véleményezésére
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés - Polgármesterhez- A veszélyhelyzet idején Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről szóló rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés - Polgármesterhez - a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásáról szóló rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés - Polgármesterhez- az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Rendezési terv módosítása az Örökösföldi görögkatolikus templom mögötti területen és csereterületen)
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés - Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezésére
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú határozat módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel, a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.-vel valamint a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötendő Közszolgáltatási szerződések jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés 2020-2024. évi gazdasági programjának elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi szakmai tevékenységéről
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet veszélyhelyzetre tekintettel történő módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés - Polgármesterhez- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező üdülők használatba adására
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés - Polgármesterhez- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 202/2019.(XII.19.) számú határozata 1. pontjának visszavonására és a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mint közreműködő bevonásával történő üzemeltetésére
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosításáról szóló 19/2020.(V.28.) KGY számú határozatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
 
 
 
Zárt ülés előterjesztése
 
1./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 173/2018.(X.18.) számú határozatának - az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről - módosítására
 
MEGTEKINTÉS