Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri előterjesztések 2021

Nyílt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva -a Polgármesterhez - a 12673/135 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére, licit induló árának meghatározására
 
pdf MEGTEKINTÉS (88 KB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva -a Polgármesterhez - a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részéról a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiuma vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (111 KB)
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva -a Polgármesterhez - A Kossuth tér 1. sz. alatt lévő 202 hrsz-ú, 98+35 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzá tartozó 130 m2 alapterületű pincehelyiség bérbeadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (161 KB)
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva -a Polgármesterhez - A Bocskai u. 16. szám alatti Bocskai Kálmán Szolgáltatóház albérletbe adására
 
pdf MEGTEKINTÉS (82 KB)
 
5./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (90 KB)
Zárt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez „Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából" tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (280 KB)