2024. május 14.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
2024. május 14-én (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
Az ülés helye: Városháza, Váci terem.
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi beszámolóinak véleményezésére
 MEGTEKINTÉS
NYÍRVV Nonprofit Kft.
ÉAK Nonprofit Kft.
NYÍRTÁVHŐ Kft.
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
NYÍRINFO Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. ügyvezetője
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc - polgármester
Meghívottak: Dr. Pazonyi Péter – NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor – ÉAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Joó László – NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Matavovszky Dániel - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Gajdos László – Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hajnal Gusztáv – NYSÜ Kft. ügyvezetője
Pénzes Tibor – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
Nagy Attila – NYÍRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bartók Dávid – Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bartók Dávid – Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. ügyvezető-je
Furkóné Szabó Marianna – Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
2. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2023. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
3. Előterjesztés a Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
4. Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2023. évi teljesítésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Mosóczi László, vezérigazgató
Mészáros Antal Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezetője
Kató József Volánbusz Zrt. üzemvezetője
MEGTEKINTÉS
5. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
7. Előterjesztés az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok energiahatékonysági intézkedéseinek ellenőrzése – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata" című jelentés tárgyában
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
8. Előterjesztés a közterületek 31/2001. (VI. 01.) számú rendelete a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
9. Előterjesztés a kárpátaljai magyar közösség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével 2024. évben juttatandó támogatás tárgyában
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
10. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
MEGTEKINTÉS
11. Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
MEGTEKINTÉS
12. Előterjesztés az „EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve” című pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
13. Előterjesztés az Interreg Danube Region Programme 2021-2027 keretein belül meghirdetett, 2. pályázati felhívás keretében benyújtott "ANCHOR – Köz- és magánszféra közötti partnerség és transznacionális csereprogramok a jobb munkaerő-piaci kormányzás érdekében a demográfiai változások negatív hatásainak hatékony kezelése érdekében a Duna régióban (Public-Private Partnership and transnational exchange for better labour market governance to effectively tackle negative impacts of demographic change in the Danube Region" ) című pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
14. Előterjesztés az Interreg Europe Program keretein belül, " TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében " tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
15. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó „Csalóközi csatorna rekonstrukciója” című pályázati program elfogadásáról
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
16. Előterjesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium 2024. évi „Kerékpárral 7 határon át „című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
17. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2023. évi beszámolójáról és a 2024. évi terv elfogadásáról
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
18. Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK VIII./2021. – 1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VI./2023. – 4 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VII./2023. – Nyírjestói vízfolyás mellékág áthelyezése egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2024. – 3 terület egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
19. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tünde utca, 26861/15 és 26861/16 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
20. Előterjesztés a 4911. jelű országos közút (Nagyszállás, Mérő u.) és Nyíregyháza Déli Ipari Park közötti összekötő út nyomvonalának beillesztése, Buj-Nyírjes 132 kV-os és Nyíregyháza Ipari Park-Nyíregyháza Kelet 132 kV-os távvezeték beforgatása Nyírjes alállomásba, "Altima" 132 kV-os kábel megvalósítása, valamint a Nyíregyháza, Déli Ipari Parkot ellátó nagyközépnyomású gázelosztó vezeték megépítése Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területrendezési Tervben történő ábrázolásával kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindításának jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
21. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (MÓDOSÍTÁSOK IV./2024. – Kincs utcán útszabályozás törlése, általános egyeztetési eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
22. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (MÓDOSÍTÁSOK VI./2024. – 5 terület, rövid egyeztetési eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
23. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partnerségi vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról(MÓDOSÍTÁSOK VI./2024 – 5 terület, rövid egyeztetési eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
24. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmének 2024. év májusi megindítása)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
25. Előterjesztés változtatási tilalom ideiglenes bevezetésére Nyíregyháza „Alvég” nevezetű óvárosi városrészében
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő
MEGTEKINTÉS
ZÁRT ÜLÉS!
26. Előterjesztés a Nyíregyháza, Simai u. 9. szám alatti 8183/11 hrsz.-ú ingatlanon meglévő irodaépület átalakítására és szállássá történő rendeltetésmód változtatására – településképi bejelentési eljáráshoz – kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
MEGTEKINTÉS
27. Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés – elbírálására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
MEGTEKINTÉS
28. Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési Osztályvezető
MEGTEKINTÉS
Tormássi Géza
bizottsági elnök