2023. november 30.

Ügyiratszám: JKAB 87-11/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2023. november 30-án (csütörtökön) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
M Ó D O S Í T O T T
( 2023. november 29.)
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2022. évi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Kruchina Vince Volánbusz Zrt. vezérigazgatója
Nagy Attila József üzemeltetési főigazgató
Kató József forgalmi üzemvezető
Mészáros Antal helyi közszolgáltatás csoportvezető
Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ működésének tapasztalatairól (szóban)
 
Előadó: Dr. Jászai Áron, a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ koordinátora
 
Meghívott: Dr. Kovács Attila r.alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője
 
4/a. Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2023/2024-es tanévének indításáról
 
Előadó: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
4/b. Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2023/2024-es tanév indításáról
 
Előadó: Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
4/c. Tájékoztató az Északi Agrárszakképzési Centrum 2023/2024-es tanévének indításáról
 
Előadó: Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. által a „TOP-6.2.1-19. NY2-2020-00006 azonosító számú projekt keretein belül magvalósítandó bölcsőde fenntartói és üzemeltetési feladatainak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadására, valamint az ehhez kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyonelemek haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi összefoglaló éves ellenőrzési tervére
 
Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a HUSK/SPF/2301 kódszámú, Kisprojekt Alap pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés az INTERREG Kis projekt Alap I. HUSK-SPF/2301 pályázati felhívásra „Határon átívelő családbarát gyermektábor” címmel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a megszűnt Keleti Lakótelepen található még üzemelő, és használaton kívüli 10 db közkút megszüntetéséhez szükséges hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén lévő kivett csatorna művelési ágú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés szennyvíz közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott használati (bérleti) díj módosítására, a használati (bérleti) díj megosztására, valamint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel kötött közmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízott vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhegyi Edit a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Csárda utca, 01683/10 hrsz.)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási Szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza, Gyík utca, 01583/136 hrsz.)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 01562/3 és a 01562/4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Előterjesztés a 2024. évben tervezett idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
35./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
 
Meghívott: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
36./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
37./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 48/2023.(III.30.) számú határozata módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
38./ Előterjesztés a 2024. évi Sport célfeladatok meghatározásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
39./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2023/2024-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dankó Gergő, Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
40./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a független könyvvizsgáló jelentés felöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
41./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
42./ Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztésben módosítás történt, a könyvvizsgálói vélemény felöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
43./ Előterjesztés az Országgyűlés 5/2023.(III.31.) OGY határozatában foglaltakhoz történő csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
44./ Előterjesztés a közgyűlési bizottságok személyi összetételének megváltoztatására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
45./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére (az előterjesztésben módosítás történt, és a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
46./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
47./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-nél történő ázsiós tőkeemelésre
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Matavovszky Dániel, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
48./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nél állami támogatás terhére történő ázsiós tőkeemelésre
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízott vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
49./ Előterjesztés a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. és az Esma Zrt. közötti együttműködési megállapodás meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Zagyva Gyula, a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
50./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Előd utca 23186/B hrsz.-ú ingatlanon lévő eszpresszó épület lakóépületté történő rendeltetésmód változtatására - hatósági bizonyítvány iránti kérelméhez - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
51./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
52./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
53./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
54./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
55./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. november 29.
Dr. Kovács Ferenc