Közgyűlés hatáskörében eljárva hozott polgármesteri előterjesztések 2020

Nyílt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adásáról szóló 113/2019.(VI.27.) számú határozat kiegészítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatást területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (9 terület - egyszerűsített eljárás)
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a lakosság különleges törődést igénylő rétegei- pl.: fogyatékkal élők, hátrányos szociális helyzetben élők - támogatása, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének támogatására - benyújtott pályázatok elbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. és az ESMA Zrt. közötti együttműködési megállapodás meghosszabbítására
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés és fenntartói megállapodás jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 127/2019.(IX.12.) számú határozatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A veszélyhelyzet idején Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről szóló rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Polgármesterhez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül maszk viselésére kijelölt közterületekről és nyilvános helyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a 2021. évi Sport célfeladatok meghatározásáról
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás III. ütem ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Ellenőrzési tervére
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet veszélyhelyzetre tekintettel történő módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés -a Polgármesterhez - közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2020. évi tevékenységére
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 16. számú Aprajafalva Bölcsődében a Nyuszi és a Süni csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 14. számú Bóbita Bölcsődében a Méhecske és a Katica csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - házszámok megállapításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 51/2020.(III.26.) számú határozat módosításáról
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a Polgármesterhez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK VI. - Damjanich lakópark)
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2020.(II.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 8. számú Nefelejcs Bölcsődében a Csibe és az Őzike Csoportban rendkívüli szünet elrendelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- Nyíregyháza, Debreceni út mentén lévő 31557/6 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakuló 2 db, mintegy 2,3 ha összterületű ingatlanok elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árainak meghatározására
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatási szerződés 3.sz. módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés - a Polgármesterhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett beruházási kiadások saját erejének finanszírozása céljából éven túli lejáratú felhalmozási célhitel felvételére
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
35./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
36./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
37./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
38./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez- A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
Zárt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 173/2018.(X.18.) számú határozatának - az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről - módosítására
 
MEGTEKINTÉS