2019. március 25.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. március 25-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„ E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (47 KB)
MÓDOSÍTOTT!
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.84 MB)
 
2. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.39 MB)
 
3. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi szakmai tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes főorvos a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.80 MB)
 
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (428 KB)
 
5. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (268 KB)
 
6. Előterjesztés a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.47 MB)
 
7. Előterjesztés Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2018. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Gaál Sándor lelkipásztor, Vári Zoltán intézményvezető, Szentiné Bosnyák Zsuzsanna intézményvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.64 MB)
 
8. Előterjesztés az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Laborczi Géza intézményvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.36 MB)
 
9. Előterjesztés a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Szoboszlai Katalin az egyesület elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (13.73 MB)
 
10. Előterjesztés a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nagy Attila az alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (9.28 MB)
 
11. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT - Ház Anya - Gyermek Segítőotthona „Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gurály Edina Erzsébet megyei igazgató
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.53 MB)
Zárt ülés
 
 
1. Előterjesztés a Nyíregyháza 26. számú házi gyermekorvosi praxis megvételére történő hozzájáruláshoz
 
Előadó: Csikós Péter igazgató
Meghívott: érintett orvosok
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.72 MB)
 
2. Előterjesztés a Nyíregyháza 2. számú fogorvosi praxis megvételére történő hozzájáruláshoz
 
Előadó: Csikós Péter igazgató
Meghívott: érintett orvosok
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.49 MB)
 
3. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (461 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 03. 21.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke