2023. szeptember 21.

Ügyiratszám: JKAB 87-10/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2023. szeptember 21-én (csütörtökön) 1400 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
(2023. 09.20.)
 
Napirend előtt:
 
- Kitüntetések átadása
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a NYIRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó állami tulajdonú 4925 jelű és 35313 jelű országos közutak térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 3503/2 hrsz-ú, a valóságban Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám alatt található ingatlan 422 m2 területnagyságú különálló ingatlanrészének a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház részére haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről szóló Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Közgyűlése 9/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet területrendezési hatósági eljárás megindításának jóváhagyására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén tervezett projekthelyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása megindításának jóváhagyására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelképeinek, és a Nyíregyháza településnév használatának szabályairól, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Made in Nyíregyháza” ábrás tanúsító védjegy használatára vonatkozó védjegyszabályzatának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a hivatásetikai alapelvek tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tekintetében téli igazgatási szünet elrendelésére
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásra
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes kulturális intézmények alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztály vezetője
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívott: Varga-Czine Beatrix ENEREA Kft. ügyvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum 2.0 módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a TOP_ Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a TOP_ Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a TOP_ Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejleszése” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a TOP_ Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a TOP_ Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a TOP_Plusz-3-4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Köznevelési intézmények fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés A TOP_Plusz-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
25./ Előterjesztés a TOP_Plusz-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Jósa András Múzeum fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívás keretében benyújtandó "A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés az INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, „Innovatív vízvisszatartási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán” címmel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés az INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, A klímaváltozás hatásainak enyhítése a kihasználatlan városi zöldterületek biodiverzitásának növelésével Nyíregyháza és Nagykapos területén címmel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés Az INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, Közös kulturális élet és hagyományőrzés Nyíregyháza és Nagykapos határon átnyúló együttműködésével címmel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégia és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés A HUSK-2302 kódszámú, „Interreg Magyarország-Szlovákia Program” című pályázati felhívás keretében benyújtandó „ A kulturális örökség és a történelmi nyomok megőrzésének innovatív megközelítése a pozitív jövőkép érdekében” tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés az INTERREG VI- Románia-Magyarország Program, "Zöld infrastruktúra fejlesztés megalapozása zöldvagyon kataszter létrehozásával és bővítésével, innovatív térinformatikai módszerek alkalmazásával" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés az Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
33./ Tájékoztató a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztéséről, az Ipari Parkban megvalósuló beruházásokról (W-Scope; Boysen; Sunwoda Electronics Ltd.) (szóban)
 
Előadó: Dr. Podlovics Roland alpolgármester
 
34./ Előterjesztés a Nyíregyháza külterületi 01516/3 és 01516/4 hrsz-ú ingatlanok csere jogcímén történő tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
35./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés – elbírálására
 
Előadó: Éva Péter Főépítészi osztály vezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
36./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
37./ Előterjesztés a népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. szeptember 20.
Dr. Kovács Ferenc