2024. május 16.

Ügyiratszám: JKAB/108-2/2024.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2024. május 16-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
Napirendek:
Nyílt ülés:
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
2/a. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2023. évben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
2/b. Előterjesztés a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Oszlár Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
Meghívott: Varga Béla tű. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2023. évi teljesítésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Mosóczi László, vezérigazgató
Mészáros Antal Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezetője
Kató József Volánbusz Zrt. üzemvezetője
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
5./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
MEGTEKINTÉS
6./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról (a beszámolóhoz a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (NYÍRKEF) 2023. évi szakmai tájékoztatójának elfogadására
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes, a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására és a szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Búzaszem Nyugati Óvoda igazgatói (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerülti Központ fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgató
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
17./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
18./ Előterjesztés a Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
19./ Előterjesztés Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
20./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2023. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
21./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
22./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központtal és a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződések módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
23./ Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség felé futsal csarnok építése céljából pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
24./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK VIII./2021. – 1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VI./2023. – 4 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VII./2023. – Nyírjestói vízfolyás mellékág áthelyezése egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2024. – 3 terület egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
25./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tünde utca, 26861/15 és 26861/16 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
26./ Előterjesztés a 4911. jelű országos közút (Nagyszállás, Mérő u.) és Nyíregyháza Déli Ipari Park közötti összekötő út nyomvonalának beillesztése, Buj-Nyírjes 132 kV-os és Nyíregyháza Ipari Park-Nyíregyháza Kelet 132 kV-os távvezeték beforgatása Nyírjes alállomásba, "Altima" 132 kV-os kábel megvalósítása, valamint a Nyíregyháza, Déli Ipari Parkot ellátó nagyközépnyomású gázelosztó vezeték megépítése Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területrendezési Tervben történő ábrázolásával kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás megindításának jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
27./ Előterjesztés az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok energiahatékonysági intézkedéseinek ellenőrzése – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata" című jelentés tárgyában
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
28./ Előterjesztés a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
29./ Előterjesztés a kárpátaljai magyar közösség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével 2024. évben juttatandó támogatás tárgyában
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
30./ Előterjesztés az „EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve” című pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
31./ Előterjesztés az Interreg Danube Region Programme 2021-2027 keretein belül meghirdetett, 2. pályázati felhívás keretében benyújtott "ANCHOR – Köz- és magánszféra közötti partnerség és transznacionális csereprogramok a jobb munkaerő-piaci kormányzás érdekében a demográfiai változások negatív hatásainak hatékony kezelése érdekében a Duna régióban (Public-Private Partnership and transnational exchange for better labour market governance to effectively tackle negative impacts of demographic change in the Danube Region" ) című pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
32./ Előterjesztés az URBACT IV Program, "Cities for Talent” tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
33./ Előterjesztés az Interreg Europe Program keretein belül, " TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében " tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
34./ Előterjesztés a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó „Csalóközi csatorna rekonstrukciója” című pályázati program elfogadásáról
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
35./ Előterjesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium 2024. évi „Kerékpárral 7 határon át „című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Biztottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
36./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
37./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
38./ Előterjesztés változtatási tilalom ideiglenes bevezetésére Nyíregyháza „Alvég” nevezetű óvárosi városrészében
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Zárt ülés:
38./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
39./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
40./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
41./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
42./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
43./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Simai u. 9. szám alatti 8183/11 hrsz.-ú ingatlanon meglévő irodaépület átalakítására és szállássá történő rendeltetésmód változtatására – településképi bejelentési eljáráshoz – kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
44./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés – elbírálására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
45./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
46./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
Nyíregyháza, 2024. május 15.
Dr. Kovács Ferenc