2024. február 15.

Ügyiratszám: JKAB/108-1/2024.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2024. február 15-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
Napirend előtt:
- Nyíregyháza Város Nívódíja
- Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj
- Együtt-Egymásért Burger István-díj kitüntetések átadása
Napirendek:
Nyílt ülés:
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. évekre (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (a kamarai vélemény és a független könyvvizsgálói jelentés felöltésre került)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: valamennyi bizottság
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK III./2023. – 6 terület általános eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK V./2023. – 1 terület egyszerűsített eljárásban) (az előterjesztéshez feltöltésre került a egyszerűsített eljárás-záró szakmai vélemény)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálat megindításának jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Szabolcs utca 5929 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására ( Nyíregyháza, Kalevala sétány)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat nyomvonalának Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Területrendezési Tervben történő beillesztésével kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás kérelmezésének megindítására és az érintett települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat kijelölésére és ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés szén-dioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem című” pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási keretszerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
16./ Előterjesztés a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dankó Gergő, a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
17./ Előterjesztés a Nyíregyházi Egyházmegyével kötött Nyíregyháza, Dália utca 3. szám alatti ingatlant érintő használatba adási szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Szocska A. Ábel Megyéspüspök, Nyíregyházi Egyházmegye
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Telepóczkyné Farkas Márta Idősügyi Tanács titkára
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
19./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
20./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
22./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
23./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
25./ Előterjesztés a 2024. évi nyári napközis táborok megszervezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
26./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizotság
MEGTEKINTÉS
27./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2023. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
28./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
29./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
30./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
31./ Előterjesztés a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 60/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
MEGTEKINTÉS
32./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú határozat módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
33./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
34./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötött munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Metzner Zsolt, a KÖZIM vezetője
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
MEGTEKINTÉS
35./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal által lefolytatott közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatás intézkedést nem igénylő megállapításainak elfogadására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
36./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
37./ Interpelláció
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
Zárt ülés:
38./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Kulturális Életéért „Krúdy Gyula-díj” adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
MEGTEKINTÉS
39./ Előterjesztés a paszabi 014/39 és 014/56 hrsz-ú ingatlanokból kialakításra kerülő mintegy 8 hektáros összterületű ingatlanok megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
MEGTEKINTÉS
40./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos végzés, valamint határozat elleni fellebbezések elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
MEGTEKINTÉS
41./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
42./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
Nyíregyháza, 2024. február 14.
Dr. Kovács Ferenc