2023. november 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2023. november 27-én, (hétfőn) 1300 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2022. évi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Kruchina Vince Volánbusz Zrt. vezérigazgatója
Nagy Attila József üzemeltetési főigazgató
Kató József forgalmi üzemvezető
Mészáros Antal helyi közszolgáltatás csoportvezető
Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. által a „TOP-6.2.1-19. NY2-2020-00006 azonosító számú projekt keretein belül magvalósítandó bölcsőde fenntartói és üzemeltetési feladatainak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadására, valamint az ehhez kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyonelemek haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9./Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft .-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhegyi Edit a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 31/2001.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 01562/3 és a 01562/4 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2023/2024-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dankó Gergő, Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök