2020. február 26.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. február 26. napján, szerdán 15.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„PONTOSÍTOTT” (74 KB)
 
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.78 MB)
 
2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és kulturális osztályvezető
Meghívott: Dombóvári Gábor a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (679 KB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.59 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (776 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Fokos utcán található, 31605/5 hrsz-ú ingatlanon lévő 4 szintes épület Jósa András Múzeum részére történő átadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (163 KB)
 
6./ Tájékoztató a Közgyűléshez „Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás” által benyújtandó, „Határokon átnyúló beavatkozások a légszennyezés csökkentése és a levegő minőségének javítása érdekében” című pályázatról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Andrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (683 KB)
 
7./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által 7 intézményben végzendő infrastrukturális fejlesztési munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes–vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (142 KB)
 
8./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Etaska.hu Kft-vel történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes–vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (80 KB)
 
9./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Gabulya Andrással történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes–vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (80 KB)
 
10./ ELŐTERJESZTÉS- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -„A magyar-ukrán kulturális örökség népszerűsítése a storytelling és a gamification módszerével” című pályázat benyújtásának jóváhagyására
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (143 KB)
„ZÁRT ÜLÉSEN”
 
11./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyháza Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési céljainak eléréséhez kapcsolódó előkészítő tevékenységek támogatásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (376 KB)
 
12./ Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „az Ózoon Hotel (Nyíregyháza, Csaló köz 2.sz,) szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes–vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (130 KB)
 
13./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kosztyú és Kosztyú Bt. között létrejövő bérleti szerződésről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (156 KB)
 
14./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Csomópont, kerékpárút fejlesztése Nyíregyházán II. ütem” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (957 KB)
 
15./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –"TOP-6.2.1.-16-NY1-2017-00003 azonosító számú, Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál-II. ütem" c. projekthez tartozó Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény meglévő épületének felújítási és korszerűsítési munkái” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (583 KB)
 
16./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „A BETTER (PGI06086) című projekt szakmai feladatainak ellátásához kapcsolódó külső szakértői, tanácsadói szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (340 KB)
 
17./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 1 db új személygépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Tóth Zoltán ellátási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (222 KB)
 
18./ Egyebek
 
Nyíregyháza, 2020. 02. 26.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke