2019. szeptember 11.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. szeptember 11. napján, szerda 14.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT (98 KB)
 
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. vezérigazgató
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.41 MB)
 
2. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.72 MB)
 
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.86 MB)
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására, valamint a Nyírerdő Zrt.-vel kötendő üzemeltetési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
dr. Szalacsi Árpád Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.39 MB)
 
5. Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.61 MB)
 
6. Előterjesztés Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (200 KB)
 
7. Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (663 KB)
 
8. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (131 KB)
 
9. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 8560/1 hrsz.-ú ingatlan 4710 m2 nagyságú területrészének és a Hübner-H Gumi és Műanyagipari Kft. tulajdonát képező 8660/9 hrsz.-ú és a 8660/11 hrsz.-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére vonatkozóan
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (173 KB)
 
10. ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottsághoz - az Örökösföldi Szentháromság Görögkatolikus Templom mögött található, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 01884/14 hrsz.-ú ingatlan Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség részére történő értékesítéshez szükséges szándéknyilatkozat és adásvételi szerződés aláírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (168 KB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
11. Előterjesztés lefoglalt ingatlan vagyontárgy tulajdonjogának önkormányzat javára történő átruházására vonatkozó egyezségi szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Meghívott: Seszták Oszkár az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány kuratóriumi elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (224 KB)
 
12. Előterjesztés – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Nyíregyháza, 31004/5 hrsz.-ú és a 31004/8 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (76 KB)
 
13. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, biztosított gazdasági társaságai telephelyeinek vagyon-, és felelősségbiztosításának beszerzése” tárgyú a Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Tóth Zoltán ellátási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (621 KB)
 
14. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001” azonosítószámú, „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. projekthez kapcsolódókivitelezési munkák 3 részben” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (626 KB)
 
15. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Csomópont, kerékpárút fejlesztése Nyíregyházán II. ütem” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (902 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. szeptember 10.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke