2024. május 13.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2024. május 13-án, (hétfőn) 1300 órától kezdődő ülésére
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
HITELES MEGHÍVÓ
Napirendi javaslat nyílt ülésre
1./a. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2023. évben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
MEGTEKINTÉS
1/b. Előterjesztés a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
MEGTEKINTÉS
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Oszlár Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
Meghívott: Varga Béla tű. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2023. évi teljesítésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Mosóczi László, vezérigazgató
Mészáros Antal Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezetője
Kató József Volánbusz Zrt. üzemvezetője
MEGTEKINTÉS
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására és a szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Búzaszem Nyugati óvoda igazgatói (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
Előadó: Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgató
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés a Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központtal és a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződések módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
16./ Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK VIII./2021. – 1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VI./2023. – 4 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VII./2023. – Nyírjestói vízfolyás mellékág áthelyezése egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2024. – 3 terület egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
17./ Előterjesztés az Állami Számvevőszék ,,Az önkormányzatok energiahatékonysági intézkedéseinek ellenőrzése - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata" című jelentés tárgyában
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
18./ Előterjesztés a közterületek 31/2001.(VI.01.) számú rendelete a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
19./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
20./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért" „Sztárek Ferenc-díj" kitüntetés véleményezésére
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
MEGTEKINTÉS
21./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök