2022. november 28.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. november 28-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés az Északi Agrárszakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK X./2021. -2 területből visszamaradt 1 terület teljes eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK I./2022. -1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK II./2022. - 3 területből visszamaradt 1 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2022. - 4 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a Cintia - Fashion KFT. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) által bérelt üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
 
Előadó: Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök