Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri előterjesztések 2020

Nyílt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a közétkeztetési feladatok ellátása ügyében a nyertes vállalkozó által megküldött „Végleges Fejlesztési Terv" elfogadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (73 KB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez az Északi Agrárszakképzési Centrummal kötendő haszonbérleti szerződés jóváhagyására
 
pdf MEGTEKINTÉS (194 KB)
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez A Bencs Villa Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe adására
 
pdf MEGTEKINTÉS (574 KB)
 
4./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (87 KB)
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez „Ózoon Hotel és Étterem" valamint „Vadászház" Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe adására
 
pdf MEGTEKINTÉS (784 KB)
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez BÁV Zrt. albérletbe adási kérelme tárgyában
 
pdf MEGTEKINTÉS (75 KB)
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a Cintia Fashion Kft. albérletbe adási kérelme tárgyában
 
pdf MEGTEKINTÉS (73 KB)
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez Nyíregyháza, Tiszavasvári út mentén lévő magántulajdonú 28661/9 hrsz-ú ingatlan 50 m2 területű részének és a 28660/4 hrsz-ú ingatlan (277m2)valamint az önkormányzati tulajdonú 28661/8 hrszú ingatlan 414 m2 területű részének cseréjére
 
pdf MEGTEKINTÉS (140 KB)
 
9./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (94 KB)
 
10./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (186 KB)
 
11./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva a Polgármesterhez a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 7. sz. módosításának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (189 KB)
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva a Polgármesterhez „Ózoon Hotel és Étterem" valamint „Vadászház" Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe adására
 
pdf MEGTEKINTÉS (586 KB)
 
13./ Előterjesztés - Polgármesterhez - Az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (91 KB)
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának hatáskörében eljárva -a Polgármesterhez - A Bocskai u. 16. szám alatti Bocskai Kálmán Szolgáltatóház bérbeadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (79 KB)
Zárt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez „Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Jósa András Múzeum részére" tárgyú a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (454 KB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez „Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából" tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (567 KB)
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hatáskörében eljárva a Polgármesterhez ,,Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Jósa András Múzeum részére" tárgyú a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
pdf MEGTEKINTÉS (366 KB)