2019. december 18.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. december 18. napján, szerdán 15.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (93 KB)
 
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.96 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.23 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Város-Kép Nonprofit Kft. részére kiadott névhasználati hozzájárulás utólagos jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Zagyva Gyula, a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (585 KB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Kőhalmi Richárd Aqua SE. elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (751 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található Marso Tenisz Centrum I. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Poroszka Norbert a Marso Tenisz Egyesület elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.67 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.36 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.42 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.22 MB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
10./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.85 MB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (801 KB)
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.74 MB)
 
13./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz Nyíregyháza, Ungvár sétány 9. sz. alatti 2263/45 hrsz-ú 76 m2 alapterületű üzlet-, és 79 m2 alapterületű raktár- és szociálishelyiségre vonatkozó bérleti jog átruházására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (93 KB)
 
14./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (852 KB)
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Meghívott Bartók Dávid, Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.45 MB)
 
16./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Tiszavasvári út – Szélsőbokori út kereszteződésében létesülő körfogalom közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdona vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (942 KB)
 
17./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme keretében pályázat benyújtására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.27 MB)
 
18./ Előterjesztés a Közgyűléshez az élelmezési nyersanyag norma megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (98 KB)
 
19./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 53/2019.(III.28.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.81 MB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
20./ Előterjesztés a Közgyűléshez a 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Seszták Oszkár Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.10 MB)
 
21./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (140 KB)
 
22./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2020-2021. évi ifjúsági feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (251 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 12. 12.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke