2019. június 26.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. június 26. napján, szerda 14.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
  pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (105 KB)
 
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Szőke Sándornéval történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (66 KB)
 
2. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Lelt Józseffel történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (66 KB)
 
3. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Tiszolczki Margittal történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (69 KB)
 
4. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (32.08 MB)
 
5. Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Spartacus – Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.96 MB)
 
6. Előterjesztés a Közgyűléshez a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.11 MB)
 
7. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Nagy Zoltán Gábor LEGO Manufacturing Kft. jogi igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.77 MB)
 
8. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.03 MB)
 
9. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.02 MB)
 
10. Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.42 MB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
11. Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
11. Tájékoztatás - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Korányi Frigyes és Szarvas utca felújítása” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjéről
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (522 KB)
 
12. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „a Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16- NY1-2017-00002)” című projekt keretében informatikai eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (257 KB)
 
13. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 30.) főzőkonyhájának eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (128 KB)
 
14. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „TOP 6.3.1-NY1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Technológiai Transzferközpont bútorbeszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (379 KB)
 
15. TÁJÉKOZTATÁS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
 
Előadó: Jászai Menyhért – alpolgármester
Dr. Krizsai Anita – szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (451 KB)
 
16. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 kódszámú, „Nyíregyházi Foglalkozási Paktum” című projekt keretében a paktumműködés szakmai támogatásához kapcsolódó feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (281 KB)
 
17. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (330 KB)
 
18. ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – az „IKOP 3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei Jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt keretében épületek bontása tárgyú a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (499 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. június 25.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke