2023. június 22.

Ügyiratszám: JKAB/87-8/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2023. június 22-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 
- „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Babicz Béla díj” átadása
- Címzetes főorvosi címek átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2023-2024. évi óvodai nevelési év előkészítésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának védőnői ellátással összefüggő módosítására, és az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatainak átszervezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5/a. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. által nem távhőellátás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapításáról szóló 269/2013. (XI.28.) számú határozatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
5/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a NYÍRTÁVHŐ Kft. által szolgáltatott nem lakossági fogyasztóknak nyújtott és hatóságilag nem szabályozott távhőszolgáltatás díjainak jóváhagyásáról szóló 164/2022.(X.27.) számú határozata módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztési területének térségében lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kerék utcai 0504/6 hrsz. alatt található kivett beépített terület és hulladékudvar értékesítésére (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
7./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában végzett 2022. évi tevékenységéről
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 

10./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK V./2022. – LEVA-TEAM KFT.)
(az előterjesztésben kiegészítés történt)

 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezői: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 18180 hrsz.-ú ingatlan külterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Szándéknyilatkozat partnervárosi kapcsolat kialakítására Vel’ké Kapušany Nagykapos (Szlovákia) és Nyíregyháza (Magyarország) Önkormányzatai között
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került, az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
15./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kerék utcai 0504/6 hrsz. alatt található kivett beépített terület és hulladékudvar értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. szám alatti (3961/5 hrsz. 3962 hrsz.) ingatlan vonatkozásában kötött megállapodás lezárására és a 3961/5 hrsz-ú ingatlan PRIMOM Alapítvány részére történő bérbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. június 19.
Dr. Kovács Ferenc