2022. december 1.

Ügyiratszám: JKAB 49-9/2022.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. december 1-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 
- Az Együtt Egymásért „Burger István -díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2/a. Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2021. évi teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
2/b. Előterjesztés Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Mészáros Antal, Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezető
Kató József, Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összefoglaló éves Ellenőrzési tervére
 
Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit, Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a kamarai vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
(az előterjesztéshez a kamarai vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés az Északi Agrárszakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Vislóczki Zoltán, az Északi Agrárszakképzési Centrum kancellárja
Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója,
Ferdinánd Tibor László, az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V. 4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Kosbor u.3., 31219/9 hrsz)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Nyugati 1. utca -01202/50, 01202/96 hrsz)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20/c. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tünde utca 26794 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK X./2021. –2 területből visszamaradt 1 terület teljes eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK I./2022. –1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK II./2022. – 3 területből visszamaradt 1 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2022. – 4 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a 2023. évi Sport célfeladatok meghatározásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 39/2022. (II.24.) számú határozata módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési számlavezetőjének megválasztására, és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került és az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés a 7. számú Hóvirág bölcsőde működésével kapcsolatban
 
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28/a. Előterjesztés a távhőszolgáltatás lakossági felhasználó fogalmának szélesebb használatára
 
MEGTEKINTÉS
 
28/b. Előterjesztés kompenzációs távhő program biztosítására a nem lakossági felhasználónak minősülő nyíregyházi mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
 
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
29./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban való részvételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. november 30.
Dr. Kovács Ferenc