2019. április 25.

Ügyiratszám: JKAB/3-7/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. április 25-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 

- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása

- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj”átadása

 
Napirendek:
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház működéséről, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesztésekről, az elért eredményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója
 
3./ Előterjesztés "Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi teljesítésére"
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019-2024. közötti sportkoncepciójának elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló rendeletének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által a 2019/2020-as tao-program keretében benyújtandó létesítmény-fejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására és a tulajdonosi hozzájárulások kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhalmi Richárd a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény csoportszobája vonatkozásában a nyíregyházi Evangélikus Egyházközséggel kötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása ügyében
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképre alapuló intézkedési terv elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívottak: Muntag András EnviroPlus Kft. ügyvezetője
Berndt Mihály Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi Osztály zajvédelmi szakreferense
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés, és ellátási szerződést kiegészítő szerződés módosítására, továbbá alapító okiratok módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 3 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
12./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Tóth Béla Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszer módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés az Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyházi Önkormányzati Rendészeti Szerv, Rendészeti Bizottság létrehozására, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város rendészeti feladatainak ellátásával összefüggő feladatok meghatározására
 
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülésre
 
16./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató- Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés bírósági ülnökök választására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza, Petőfi u. 22. fszt. 1. szám alatti ingatlanon rendeltetésmód változtatásához (tárolóból-lakás) – településképi bejelentési eljáráshoz – kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. április 24.
 
Dr. Kovács Ferenc