2019. szeptember 10.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. szeptember 10-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (496 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
 
Meghívott: Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (16.29 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására, valamint a Nyírerdő Zrt.-vel kötendő üzemeltetési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Szalacsi Árpád Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.39 MB)
 
3./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.61 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (200 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.05 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 1 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (9.66 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési -együttműködési Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Mező u.-Rákóczi F. u.-Búza u.- Bethlen G.u. által határolt tömb északi része)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.25 MB)
 
8./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Teljes eljárás - Rendezési terv módosítása 10 területen) (Napelemparkok területének kijelölése, Simai út-övezeti határ vonalának módosítása, Orosi út- övezeti besorolás módosítása, Róka utca- tervezett szabályozási vonal törlése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.54 MB)
 
9./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (4 terület rendezési terv módosítása teljes eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.17 MB)
 
10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Helyi építési szabályzat és szabályozási terv összhangjának megteremtése (Sajátos övezetek, rajzi hibák javítása állami főépítészi eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (11.11 MB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év szeptemberi megindítása)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.95 MB)
 
12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről ( 1+1 terület rendezési terv módosítása tárgyalásos eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.41 MB)
 
13./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez egyezségi szerződés lefoglalt ingatlan vagyontárgy tulajdonjogának önkormányzat javára történő átruházására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
 
Meghívott: Seszták Oszkár az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány kuratóriumi elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (224 KB)
 
14./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Fazekas János tér 7. szám alatti 22200/98 hrsz-ú ingatlanon fagylaltozó terasz kihelyezéséhez - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.64 MB)
 
15./ Zárt ülés! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók
támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (29.19 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. szeptember 5.
Tormássi Géza
bizottsági elnök