2019. december 17.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. december 17-én, kedden 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
Módosított (63 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.22 MB)
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2019-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Fintor Károlyné, az Idősügyi Tanács titkára
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.87 MB)
 
4. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, Hagymási Gyula pályázatok
és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.85 MB)
 
5. Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető, Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (801 KB)
 
6. Előterjesztés a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (751 KB)
 
7. Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található Marso Tenisz Centrum I. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.67 MB)
 
8. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme keretében pályázat benyújtására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.27 MB)
 
9. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.85 MB)
 
10. Előterjesztés a 2020. évi sport célfeladatok meghatározásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (556 KB)
 
11. Előterjesztés a Nyíregyházi Élsport Np. Kft 2019. évi szponzorációs díjának módosítására beérkezett kérelemmel kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (92 KB)
 
12. 11. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyári napközis tábora 2019 évi működtetéséről
 
Előadó: Sziky Károlyné szakmai koordinátor
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.70 MB)
 
13. 12. Előterjesztés Dr. Vass Klára gyermekgyógyász, gyermek tüdőgyógyászati magánrendelési tevékenységének gyakorlásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (911 KB)
 
14. 13. Előterjesztés a Nyíregyháza 15. számú háziorvosi praxis megvételére történő hozzájáruláshoz (melléklet a zárt ülés előterjesztései között található meg)
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (647 KB) - pdf MELLÉKLET (6.98 MB)
 
15. 14. Dr. Csémi László alapellátó fogorvos feladat-ellátási szerződésének megszüntetésére és új feladat-ellátási szerződés megkötésének előzetes hozzájárulására, valamint magánrendelés tevékenységének gyakorlásához történő hozzájárulásra (melléklet a zárt ülés előterjesztései között található meg)
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (794 KB) - pdf MELLÉKLET (2.23 MB)
 
16. 15. Előterjesztés a 2019. évi egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadására
 
pdf MEGTEKINTÉS (427 KB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Petró Árpád a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (549 KB)
 
2. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élők éves lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Petró Árpád a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (13.15 MB)
 
3. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásnak megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.50 MB)
 
4. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (489 KB)
 
5. Előterjesztés lakbér hozzájárulási támogatás megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1012 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 12. 12.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke