2019. április 23.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. április 23-án, kedden 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Bencs Terem
„A" épület
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (205 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.39 MB)
 
2. Előterjesztés a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés, és ellátási szerződést kiegészítő szerződés módosítására, továbbá alapító okiratok módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.23 MB)
 
3. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet az intézmény igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.04 MB)
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária az intézmény igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.97 MB)
 
5. Előterjesztés a Human-Net Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nyírcsák János a Humán-Net Alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.61 MB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (196 KB)
 
2. Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megszüntetésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (138 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 04. 18.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke