2024. február 12.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2024. február 12-én, (hétfőn) 1300 órától kezdődő ülésére
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
Napirendi javaslat nyílt ülésre
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK III./2023. - 6 terület általános eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK V./2023. - 1 terület egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási keretszerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Egyházmegyével kötött Nyíregyháza, Dália utca 3. szám alatti ingatlant érintő használatba adási szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Szocska A. Ábel Megyéspüspök, Nyíregyházi Egyházmegye 
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés a 2024. évi nyári napközis táborok megszervezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2023. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatások elszámolására
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
MEGTEKINTÉS
16./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2023. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
17./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
18./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
19./ Előterjesztés a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 60/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú határozat módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
21./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötött munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Metzner Zsolt, a KÖZIM vezetője
MEGTEKINTÉS
22./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal által lefolytatott közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatás intézkedést nem igénylő megállapításainak elfogadására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
23./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos döntésre
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
24./ Előterjesztés a paszabi 014/39 és 014/56 hrsz-ú ingatlanokból kialakításra kerülő mintegy 8 hektáros összterületű ingatlanok megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
25./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos végzés, valamint határozat elleni fellebbezések elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök