2022. október 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. október 24-én, (hétfőn) 1300 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kapcsolódó döntések meghozatalára (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5./a. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. által a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő „HOSSZÚTÁVÚ HŐSZOLGÁLTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS” jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
5./b. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. által szolgáltatott nem lakossági fogyasztóknak nyújtott és hatóságilag nem szabályozott távhőszolgáltatás díjainak jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
5./c. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. hitelkeretének emelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
5./d. Tájékoztató a NYÍRTÁVHŐ Kft. által nyújtott távhőszolgáltatással kapcsolatosan vegyes célra használt épületek díjfizetőinek meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés többletszabadság biztosítására
 
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
7./ Előterjesztés ingatlan címének megállapítása tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök