2023. június 21.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. június 21. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT”
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
 1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2/a. Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRTÁVHŐ Kft. által nem távhőellátás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapításáról szóló 269/2013. (XI.28.) számú határozatának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
2/b. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a NYÍRTÁVHŐ Kft. által szolgáltatott nem lakossági fogyasztóknak nyújtott és hatóságilag nem szabályozott távhőszolgáltatás díjainak jóváhagyásáról szóló 164/2022.(X.27.) számú határozata módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztési területének térségében lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ TÁJÉKOZTATÓ – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának védőnői ellátással összefüggő módosítására, és az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatainak átszervezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. szám alatti (3961/5 hrsz. 3962 hrsz.) ingatlan vonatkozásában kötött megállapodás lezárására és a 3961/5 hrsz-ú ingatlan PRIMOM Alapítvány részére történő bérbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Kerék utcai 0504/6 hrsz. alatt található kivett beépített terület és hulladékudvar értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„Bölcsődei beltéri játékok beszerzése” tárgyú Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke