2019. december 12.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. december 12. napján, csütörtökön 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (26 KB)
 
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Szőke Sándornéval történő helyiségbérleti szerződés módosítására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes –vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (79 KB)
 
2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Lezslen Kft-vel történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes –vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (223 KB)
 
3./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére, licit induló árának meghatározására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes –vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (333 KB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
4./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„5 db bölcsőde udvarrészén 14 db vízpermetező és 1 db homokozó kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes –vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (255 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 12. 10.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke