2019. május 29.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. május 29. napján, szerda 14.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (80 KB)
 
Tervezett napirend:
 
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1. ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – Nyíregyháza, Hatház u. 11. szám alatti 4310 hrsz-ú ingatlan 240/720-ad tulajdoni hányadának értékesítése
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinet vezetője
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (80 KB)
 
2. Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (68 KB)
 
3. Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának, valamint vételárának meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor
 
pdf MEGTEKINTÉS (224 KB)
 
4. Előterjesztés a Közgyűléshez az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.29 MB)
 
5. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (31.71 MB)
 
6. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.27 MB)
 
7. Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (820 KB)
 
8. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmi -környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (9.04 MB)
 
9. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Raska Andrea Állatbarát Alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.16 MB)
 
10. Előterjesztés a Közgyűléshez Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Pénzes Tibor – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.14 MB)
 
11. Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.50 MB)
 
12. Előterjesztés a Közgyűléshez a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1020 KB)
 
13. Előterjesztés a Közgyűléshez a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (783 KB)
 
14. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.28 MB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
15. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Szünidei gyermekétkeztetés keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (337 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. május 29.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke