2024. február 13.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
2024. február 13-án (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
Az ülés helye: Váci terem.
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
Tervezett napirendi pont:
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
2. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási keretszerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dankó Gergő, a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2023. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
8./ Tájékoztató a a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyírségi Civil Ház 2023. évi munkájáról
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz A nyíregyházi köznevelési intézmények 2023. évi nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására” c. felhívás keretében támogatott pályázatok pénzügyi elszámolására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 60/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés szén-dioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem című pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK III./2023. – 6 terület általános eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK V./2023. – 1 terület egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Szabolcs utca 5929 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
16./ Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálat megindításának jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Kalevala sétány)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
19./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partnerségi vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK VI./2023. – 4 terület, egyszerűsített egyeztetési eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
20./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partnerségi vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK VII./2023. – 1 terület (Nyírjestói VIII/3. mellékág),egyszerűsített egyeztetési eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
21./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmének 2024. év februári megindítása)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
MEGTEKINTÉS
22./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Helyi építészeti-műszaki Tervtanács tagjainak megbízásával kapcsolatos javaslatra (KÉSŐBBI MEGJELENÍTÉS)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
ZÁRT ÜLÉS!
23./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési Osztályvezető
MEGTEKINTÉS
Tormássi Géza
bizottsági elnök