2019. június 25.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. június 25-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (554 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Fészek u. 15. szám alatti ingatlanon rendeltetésmód változtatásához (irodahelyiségből lakótér) - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (238 KB)
 
2./ Zárt ülés! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (929 KB)
 
3./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal
végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú szolgáltatási
koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.19 MB)
 
4./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.88 MB)
 
5./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági
programjának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (32.08 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év első félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.03 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása" beruházás előkészítésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.96 MB)
 
8./ Tájékoztató a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységéről
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Meghívottak: Éberhardt Gábor, az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Úsz Illés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (18.46 MB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (955 KB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.03 MB)
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.11 MB)
 
13./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Ipari park területén lévő 31580/2 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.02 MB)
 
14./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, 31231/18 hrsz-ú ingatlan, Nyíregyháza, Igrice utcavasút- Keselyős sor -Kemecsei út által határolt telektömb, Nyíregyháza-Oros, Tornácos utca -Mogyorós utca- 11878/67 hrsz-ú ingatlan- Kezdő utca által határolt telektömb)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.47 MB)
 
15./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év júniusi megindítása)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.73 MB)
 
16./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (322 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. június 21.
Tormássi Géza
bizottsági elnök