2019. május 28.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. május 28-án, 13.30 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
(463 KB)
MÓDOSÍTOTT!
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
  pdf MEGTEKINTÉS (68 KB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának, valamint vételárának meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor
 
  pdf MEGTEKINTÉS (224 KB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.14 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.27 MB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (820 KB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.50 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.10 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1020 KB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezetö
 
pdf MEGTEKINTÉS (783 KB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 2 terület valamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (21.49 MB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről („10 terület- csereterületek kijelölése" rendezési terv módosítása teljes eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.80 MB)
 
12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MN szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (2 terület rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.12 MB)
 
13./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partneri vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Helyi építési szabályzat és szabályozási terv összhangjának megteremtése- Sajátos övezetek, rajzi hibák javítása)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.25 MB)
 
14./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2018. évi beszámolójáról és a 2019. évi terv elfogadásáról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.28 MB)
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (9.04 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. május 27.
Tormássi Géza
bizottsági elnök