2019. június 24.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. június 24-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (232 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (32.08 MB)
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (44.20 MB)
 
3. Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szakmai alapdokumentumainak módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet az intézmény igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (18.59 MB)
 
4. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta az intézmény igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (11.14 MB)
 
5. Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szakmai alapdokumentumainak módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szilvásiné Bojda Márta az intézmény igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.77 MB)
 
6. Előterjesztés a Nyíregyháza 22. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.02 MB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés a Nyíregyháza 6. számú háziorvosi praxis megvételére történő hozzájáruláshoz
 
Előadó: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
Meghívott: érintett orvosok
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.07 MB)
 
2. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (70 KB)
 
3. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (426 KB)
 
4. Előterjesztés szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozás részletfizetésének engedélyezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (215 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 06. 20.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke