2023. szeptember 20.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2023. szeptember 20-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIRENDI PONTOK
 
1./ Előterjesztés a NYIRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 3503/2 hrsz-ú, a valóságban Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám alatt található ingatlan 422 m2 területnagyságú különálló ingatlanrészének a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház részére haszonkölcsönbe adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosításának elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Varga-Czine Beatrix ENEREA Kft. ügyvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum 2.0 módosításának elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejleszése" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a TOP Plusz-3-4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Köznevelési intézmények fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés A TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
12./ Előterjesztés a TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "Jósa András Múzeum fejlesztése" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés" című pályázati felhívás keretében benyújtandó "A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés az INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, „Innovatív vízvisszatartási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán" címmel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés az INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, A klímaváltozás hatásainak enyhítése a kihasználatlan városi zöldterületek biodiverzitásának növelésével Nyíregyháza és Nagykapos területén címmel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Az INTERREG HUSK-2302 pályázati felhívásra, Közös kulturális élet és hagyományőrzés Nyíregyháza és Nagykapos határon átnyúló együttműködésével címmel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés A HUSK-2302 kódszámú, „lnterreg Magyarország-Szlovákia Program" című pályázati felhívás keretében benyújtandó „A kulturális örökség és a történelmi nyomok megőrzésének innovatív megközelítése a pozitív jövőkép érdekében" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés az INTERREG VI- Románia-Magyarország Program, "Zöld infrastruktúra fejlesztés megalapozása zöldvagyon kataszter létrehozásával és bővítésével, innovatív térinformatikai módszerek alkalmazásával" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés az Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
20./ Előterjesztés a Nyíregyháza külterületi 01516/3 és 01516/4 hrsz-ú ingatlanok csere jogcímén történő tulajdonjogának megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke