2023. február 15.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2023. február 15.-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2024-2025-2026. évekre
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésnek megszüntetésére
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Meghívott: Nagy Attila Kék Nefelejcs Alapítvány elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
6. Előterjesztés a VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott
: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
8. Előterjesztés a Nyíregyháza, külterületi 01517 /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke