2022. november 30.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2022. november 30.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Könyvtár terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi munkatervének megállapítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összefoglaló éves Ellenőrzési tervére
Előadó: Lengyelné Petris Erika
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9. Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
10. Előterjesztés a 2023. évi Sport célfeladatok meghatározásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési számlavezetőjének megválasztására, és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
12. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
13. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke