2024. május 13.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
Az ülés ideje: 2024. május 13. (hétfő) 15.30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIREND-TERVEZET
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
2./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (NYÍRKEF) 2023. évi szakmai tájékoztatójának elfogadására
Előadó: Dr. Ulrich Attila Alpolgármester
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására és a szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szikszainé Kiss Edit Eszterlánc Északi Óvoda igazgató
Béresné Bede Zsuzsanna Búzaszem Nyugati Óvoda igazgató
Skarbit Józsefné Gyermekek Háza Déli Óvoda igazgató
Török Edit Tündérkert Keleti Óvoda igazgató
A Bizottság véleményez
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák Pedagógiai Programjának jóváhagyására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szikszainé Kiss Edit Eszterlánc Északi Óvoda Óvodavezető
Béresné Bede Zsuzsanna Búzaszem Nyugati óvoda Óvodavezető
Skarbit Józsefné Gyermekek Háza Déli Óvoda óvodavezető
Török Edit Tündérkert Keleti Óvoda Óvodavezető
A Bizottság dönt.
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák házirendjeivel történő egyetértési döntés meghozatalára
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Szikszainé Kiss Edit Eszterlánc Északi Óvoda Óvodavezető
Béresné Bede Zsuzsanna Búzaszem Nyugati óvoda Óvodavezető
Skarbit Józsefné Gyermekek Háza Déli óvoda Óvodavezető
Török Edit Tündérkert Keleti óvoda óvodavezető
A Bizottság dönt.
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Búzaszem Nyugati Óvoda igazgatói (magasabb vezető) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgató
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés a Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központtal és a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés az URBACT IV Program, „Cities tor Talent" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri Kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés az lnterreg Europe Program keretein belül, „TOURISM4SDG - A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri Kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium 2024. évi „Kerékpárral 7 határon át" című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri Kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
16./ Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására (a melléklet zárt dokumentumként tekinthető meg)
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
MEGTEKINTÉS - MELLÉKLET
17./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi munkatervének elfogadására
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Meghívott: Tomasovszki Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgató
A Bizottság dönt.
MEGTEKINTÉS
18./ Előterjesztés a Váci Mihály Emlékév keretében megvalósuló kulturális programsorozat támogatására
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.
MEGTEKINTÉS
19./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi beszámolójának véleményezésére
MEGTEKINTÉS
- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
- VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
- Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
Előadó: Dr. Kovács Ferenc - polgá rmester
Meghívott: Kirják Róbert - Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője
Zagyva Gyula - VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kőhegyi Edit - Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
A Bizottság véleményez.
Zárt ülés
1./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj", valamint az „Oktató- Nevelő Munkáért Vietórisz-díj" kitüntetések adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke