2023. november 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésére.
 
Az ülés ideje: 2023. november 27. (hétfő) 15.30 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
NAPIREND-TERVEZET
 
1./a Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2023/2024-es tanévének indításáról
Előadó: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
1./b Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2023/2024-es tanév indításáról
Előadó: Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
1./c Tájékoztató az Északi Agrárszakképzési Centrum 2023/2024-es tanévének indításáról
Előadó: Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Búzaszem Nyugati óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. évi munkatervének megállapítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a 2024. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásra.
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Meghívott: Tomasovszki Anita a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó: Hagymási Gyula Polgármester kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármester kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a NYÍRW Nonprofit Kft. által a TOP-6.2.1-19.NY2-2020-00006 azonosító számú projekt keretein belül megvalósítandó bölcsőde fenntartói és üzemeltetési feladatainak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadására, valamint az ehhez kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyonelemek haszonkölcsönbe adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
 
10./ Előterjesztés a HUSK/SPF/2301 kódszámú, Kisprojekt Alap pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés az INTERREG Kis projekt Alap 1. HUSK-SPF/2301 pályázati felhívásra „Határon átívelő családbarát gyermektábor" címmel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft ügyvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dombóvári Gábor Kulturális Életért Közhasznú Egyesület elnök
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a nyári napközis tábor 2022 évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Dr. Pazonyi Péter Nyírvv Nonprofit Kft. ügyvezető
Meghívott: Kovács Mária szakmai vezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2022/2023-as nevelési évet záró szakmai beszámolójának elfogadására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének fenntartói véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Óvodák 2023. szeptember 01.-2028. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programjának a fenntartói véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt.
 
MEGTEKINTÉS - MELLÉKLET
Zárt ülés
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: a pályázó.
A Bizottság véleményez.
 
MEGTEKINTÉS
Jeszenszki András
a bizottság elnöke