2023. szeptember 19.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2023. szeptember 19-én, (kedden) 1300 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
 HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2020.(X30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a NYIRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 3503/2 hrsz-ú, a valóságban Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám alatt található ingatlan 422 m2 területnagyságú különálló ingatlanrészének a SzabolcsSzatmár- Bereg Vármegyei Oktatókórház részére haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelképeinek, és a Nyíregyháza településnév használatának szabályairól, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
5/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Made in Nyíregyháza" ábrás tanúsító védjegy használatára vonatkozó védjegyszabályzatának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a hivatásetikai alapelvek tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tekintetében téli igazgatási szünet elrendelésére
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes kulturális intézmények alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztály vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum 2.0 módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
zárt ülés
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza külterületi 01516/3 és 01516/4 hrsz-ú ingatlanok csere jogcímén történő tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök