2023. június 19.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2023. június 19-én, (hétfőn) 1300 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának védőnői ellátással összefüggő módosítására, és az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatainak átszervezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó, Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
3/a. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. által nem távhőellátás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapításáról szóló 269/2013. (Xl.28.) számú határozat módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
3/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a NYÍRTÁVHŐ Kft. által szolgáltatott nem lakossági fogyasztóknak nyújtott és hatóságilag nem szabályozott távhőszolgáltatás díjának jóváhagyásáról szóló 164/2022.(X.27.) számú határozata módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kerék utcai 0504/6 hrsz. alatt található kivett beépített terület és hulladékudvar értékesítésére (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK V./2022. – LEVA-TEAM KFT.)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 18180 hrsz.-ú ingatlan külterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
zárt ülés
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. szám alatti (3961/5 hrsz. 3962 hrsz.) ingatlan vonatkozásában kötött megállapodás lezárására és a 3961/5 hrsz-ú ingatlan PRIMOM Alapítvány részére történő bérbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök