2023. április 25.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2023. április 25-én, (kedden) 0830 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújításáról szóló 182/2022.(XII.1.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 2022. évi szakmai tájékoztatójának elfogadására és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes, a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integráció és esélyegyenlőség megvalósulását segítő, a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megvalósítani kívánt programok támogatására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 8074 hrsz.-ú, valóságban Nyíregyháza, Dália u. 9. szám alatt található ingatlan 9/1. szám alá eső, 42 m2 nagyságú ingatlanrészének a Nyírségi Szociális Centrum részére történő haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a Közbiztonsági Alap 2023. évi keretéből történő pénzügyi támogatásról
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK I./2023. -1 terület rövid eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök