2023. február 13.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2023. február 13-án, (hétfőn) 1230 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK III./2022. -4 területből visszamaradt 1 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2022. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatások elszámolására
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2022. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolása
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7./a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes kulturális intézmények alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
7./b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztály vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség által fenntartott Sóstói Szivárvány Idősek Otthona férőhelybővítésének jóváhagyására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésnek megszüntetésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Meghívott: Nagy Attila Kék Nefelejcs Alapítvány elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza, külterületi 01517 /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök