2022. április 25.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. április 25-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok és a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámú "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívott: Róka László Megakom Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a 2022. évi Közbiztonsági Alapra érkezett pályázatokról (a Bizottság dönt)
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződésének módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK II./2021. – 3-ból 1 visszamaradt terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK XI./2021. – 1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK XII./2021. – 3 terület állami főépítészi eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több tervezett projekthelyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integráció és esélyegyenlőség megvalósulását segítő, a Nyíregyházi Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat által megválósítani kívánt programok támogatására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 369/2016.(XII.29.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
ZÁRT ÜLÉS
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára, továbbá intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj" kitüntetés véleményezésére
 
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök