2019. február 25.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. február 25-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
(66 KB)
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti jogviszonyára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Polgári András Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (210 KB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.38 MB)
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Furkóné Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (703 KB)
 
4./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szó ló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (24.76 MB)
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratainak módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.66 MB)
 
6./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2018. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatás elszámolására
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (72 KB)
 
7./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2019. évi Közbiztonsági Alapra érkezett pályázatokról
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (166 KB)
 
8./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.43 MB)
 
9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.13 MB)
 
10./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.03 MB)
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás- Vasútterület által határolt tömb)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.46 MB)
 
12./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (67 KB)
 
13./ Előterjesztés a GRIP ZONE KFT. albérletbe adási kérelme tárgyában
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (60 KB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök