2023. május 24.

 
 MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. május 24. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Orosz Róbert, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt 2023. évi üzleti tervének véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Podlovics Lajos – Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ TÁJÉKOZTATÓ a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz– a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -a Gold-Shoes Kft-vel (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évi terv jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
8./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –az Óvodatej program – Óvodatej beszerzése óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére tárgyú beszerzési eljárás lezárása
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke