2023. március 29.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. március 29. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT”
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza belterület 22200/172 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó önálló ingatlan kialakításáról szóló – a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal kötendő – szerződés aláírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Csatári Emese, a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ ELŐTERJESZTÉS- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a VELA Kft -vel (Nyíregyháza, Fazekas János tér 9/a.) kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ ELŐTERJESZTÉS- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Vojku Ferenc István e.v.-val (Nyíregyháza, Szent István utca 1.) kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Beszámoló a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Repülőtér 2022. évi üzemeltetéséről
 
Előadó: Horváth Péter a Tréner Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -A nyíregyházi 15081 hrsz-ú ingatlan halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Tájékoztató- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
 
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez Waczlaw Felczak Alapítvány által, a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására kiírt Dwa Bratanki című pályázatra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
13./ ELŐTERJESZTÉS- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„A Váci Mihály Kulturális Központ üzemeltetésében lévő klímarendszer javítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Tájékoztatás- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Energetikai felújítás és korszerűsítés_Zay” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Nyíregyháza Ipari Parkban létesítendő elektromos alállomás területén áthaladó 0,4 kV- os és 22 kV-os közcélú szabadvezetékek kiváltása” tárgyú közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Podlovics Roland alpolgármester
Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke