2022. november 30.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. november 30. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT”
Tervezett napirend:
„ NYÍLT ÜLÉS” 
 
1/a. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2021. évi teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
1/b. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Mészáros Antal, Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezető
Kató József, Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési számlavezetőjének megválasztására, és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Északi Agrárszakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Vislóczki Zoltán, az Északi Agrárszakképzési Centrum kancellárja
Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója,
Ferdinánd Tibor László, az Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kántor Roland – Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének véleményezésére
 
Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc - polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -a Cintia - Fashion KFT. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) által bérelt üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a Nyíregyháza, Ungvár sétány 11. szám alatti, 2263/43/A/165 hrsz-ú ingatlan bérbeadására
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Közgyűléshez az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021. (VI.24.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a Közgyűléshez az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 39/2022.(II.24.) számú határozata módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
20./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítására vonatkozó tájékoztató elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
21./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Kéményseprő u. csap. elvez. ép. 3/A. ütem”tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Tájékoztatás- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Nyíregyháza Ószőlő utca felújítása” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ ELŐTERJESZTÉS- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -„A Jósa András Múzeum egyes régészeti feltárásain kézi földmunka és régészeti bontómunka végzése" tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Energetikai felújítás és korszerűsítés Bánki” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Energetikai felújítás és korszerűsítés Wesselényi”tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Energetikai felújítás és korszerűsítés_Széchenyi”tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Energetikai felújítás és korszerűsítés Zay” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke