2020. október 28.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. október 28. napján, szerdán 13.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Kérem, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden résztvevő viseljen maszkot és tartsa be a 1,5 méter távolságot egymástól!
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT (56 KB)
 
Tervezett napirend:
“Nyílt ülés”
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.07 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.09 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Kótaj 0200 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.66 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolával megkötött vagyonkezelési szerződések módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.50 MB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
5./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (256 KB)
 
6./ Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a „A Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben való részvételhez, kommunikációs és marketing kampány támogatásához kapcsolódó szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (204 KB)
 
7./ Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a „TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem c. projekt keretében kiviteli tervdokumentáció elkészítése a VMKK Mandabokor Művelődési Ház épületére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (280 KB)
 
8./ Előterjesztő - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „a Nemzeti Összetartozás Emlékműve” képzőművészeti alkotás megvalósítása” tárgyú Vállalkozási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (265 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 10. 27.
Dr. Tirpák György