2020. február 5.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. február 5. napján, szerdán 13.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (84 KB)
Tervezett napirend:
 
1./ Tájékoztató a Közgyűléshez a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati feladatokról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ungvári Csaba, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese
Németh Tamás VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője
Ekés András MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetője
Dr. Podlovics Roland IKOP projektvezető
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2021-2022-2023. évekre
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.53 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (34.67 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között – a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában – megkötött megállapodás jóváhagyására (a megállapodás és mellékletei a zárt ülés anyagainál tekinthetők meg)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Meghívott: Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
 
pdf MEGTEKINTÉS (944 KB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.03 MB)
 
5/a. Előterjesztés a Közgyűléshez az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.65 MB)
 
5/b. Előterjesztés a Közgyűléshez az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.26 MB)
 
5/c. Előterjesztés a Közgyűléshez az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.77 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.75 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.10 MB)
 
8./ Tájékoztató a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának, és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának véleményezésére, valamint tájékoztatás a Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep villamos energia kitáplálás megnövekedett költségéről (az előterjesztés melléklete 2 oldallal kiegészült)
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Szabó Istvánné, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (304 KB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (31.00 MB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (69.25 MB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.22 MB)
„Zárt ülés”
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.20 MB)
 
13./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről szóló 173/2018.(X.18.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (737 KB)
 
3./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyására
 
pdf megállapodás és mellékletei (456 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 02. 03.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke