2021. szeptember 30.

Ügyiratszám: JKAB/202-2/2021.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT !!!!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évi környezetvédelmi -környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2021. évre vonatkozó terv jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel a Nyíregyháza, Kossuth tér 8. szám alatti ingatlant érintő helyiségbérleti szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata Keletfa Kft.-ben lévő üzletrésze értékesítésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Városi Uszoda NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére történő társüzemeltetésbe adásának utólagos jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Hajnal Gusztáv, NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az apagyi 07/13 hrsz-ú, 07/18 hrsz-ú, 07/20 hrsz-ú 0261/2 hrsz-ú, valamint a nyíregyházi 01985/2 hrsz-ú ingatlanok Északi Agrárszakképzési Centrum részére történő vagyonkezelésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Lévai Imre, Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója,
Ferdinánd Tibor, Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezés megerősítéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a 6098. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Kiss Ernő u. 8. szám alatt található Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium udvarának fejlesztésére benyújtani kívánt pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Tokio 2020 Olimpiai és Paralimpiai Játékokon részt vett nyíregyházi sportolók és edzőik jutalmazására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Sertéstelep utca)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Derkovits utca északi oldalán másodrendű út törlése)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Rendezési terv módosítása MÓDOSÍTÁSOK VII./2020. – 7 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK II/2021.-3 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2021. – 2 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK IV./2021. – 4 terület állami főépítészi eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VI./2021. – 2 terület teljes eljárásban, és MÓDOSÍTÁSOK VII./2021. – 5 terület tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK I./2021., 5 terület - teljes eljárás) (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
17./ Előterjesztés a Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára (A pályázat zárt dokumentumként tekinthető meg.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: a pályázó
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS - PÁLYÁZAT
 
18./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza fenntartóváltásával kapcsolatos döntésre, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának és a Szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának és a Szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint a Huszár tér 2/A. telephely használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi Tanácsa létrehozására és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött megállapodások kiegészítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Interpellációk
 
Előadók: Dr. Ujhelyi János önkormányzati képviselő
Póka Imre önkormányzati képviselő
Zárt ülés
 
27./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére benyújtott pályázatról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2021. szeptember 29.
Dr. Kovács Ferenc